Privatlivspolitik

 

  Privatlivspolitik
Senest opdateret den 17/12/2019

Hos Sansefamilie ønsker jeg at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Jeg passer selvfølgelig godt på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om hvad jeg bruger dem til, hvor længe jeg opbevarer dem og hvem jeg deler maskinrum med.

Du kan også se hvilke rettigheder du har og hvordan du kontakter mig hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

 

Hvilke persondata og formål?

Hos Sansefamilie udfører jeg personlig hjælp og rådgivning online og behandlinger i klinikken. I den forbindelse indsamler og behandler jeg
en række persondata afhængig af situationen.

Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling i den specifikke situation.

 

Når du aftaler en tid

Når du kontakter mig og aftaler en tid til vejledning eller behandling, så behandler jeg nogle persondata. Det gør jeg for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig.

Jeg behandler følgende persondata:

Ved personlig tidsbestilling:

Navn, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil)

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om reservation af en tid hos mig.

Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Sansefamilie’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du modtager behandling eller rådgivning:

I forbindelse med at du modtager behandling eller rådgivning behandler jeg nogle af dine personoplysninger når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør jeg primært for at jeg kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Jeg gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen.

Jeg behandler følgende almindelige persondata:

Navn, Køn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil),
Fødselsdato, Stilling, Kreditkortnr

I tillæg behandler jeg også følsomme persondata i disse kategorier:
Helbredsmæssige forhold, CPR-nummer (kun til brug i forsikringssager)

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din behandling og dit behandlingsforløb. I forhold til følsomme persondata, så behandler jeg disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling.

Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Sansefamilie’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

 

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når Sansefamilie er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at jeg
også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du mig typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så jeg ved, hvem vi handler med.
Oplysningerne er nødvendige for mig, så jeg opnår den ydelse, jeg har aftalt med dig.

Mit grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også min legitime interesse så jeg kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.

Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem.

Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Sansefamilie’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere

I nogle tilfælde videregiver jeg dine persondata til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx ITleverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv.

Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af Sansefamilie og i overensstemmelse med mine instruktion.

Jeg kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte mig (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder

Når Sansefamilie behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata jeg behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang,
den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning
Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis jeg behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at jeg ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke
den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet mig samtykke til at videregive oplysningerne. Jeg kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine
persondata på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at jeg i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient-/kunderelation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig. Se hvordan herunder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

Sansefamilie er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Det er Sansefamilie der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Klinik Lindholm / SanseFamilie
Gl. Landevej, 45
9850 Hirtshals
CVR-nummer: 29948755

Hvis du har spørgsmål til min beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan kontakte os på følgende måder:

På e-mail: tabitha@sansefamilie.dk
På telefon: 28891581

Du er også velkommen til at kontakte mig ved brev på ovenstående adresse.

Du kan klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Klinik Lindholm og Sansefamilie‘s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Læs
mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår jeg sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.